اخراج نامه نیازی به امضا کارمند هست یانه؟وچون یک طرفه هست من باید امضا کنم یانه اگه امضاکنم میتونم عدم نیاز بگیرم وشکایت کنم یاخیر

سلام ،بنده کارگر خدماتی یه شرکتم .حدود ۴ ماهه مشغول ب کارم.وقرارداد رسمی ۱ساله دارم،حدودا ۲۰روز پیش مدیر منابع انسانی یه اردو تشکیل دادن کردان کرج ،و طی دورهمی باهمه کارمندان شرکت از اجباری واختیاری بودن اردو گفتن ک هرکسی میتونه بیاد هرکی هم نمیخواد اجباری نیس؛من باتوجه به اینکه اختیاری هست نخواستم برم ویه روز مونده به موعد اردو گفتم من نمیتدنم بیام ک بامخالفت مدیر منابع انسانی روبه رو شرم ک شما باید باشید چون خدماتی هستید وباید در خدمت ماباشید تو کردان ؛بعد جدل مابین وناراحتی ک پیش اومد منو مجبور کردن ک برخلاف میل برم ، و از این تاریخ تا به حال مورد کم لطفی مدیر منابع انسانی قرارگرفته ام ومنو طی چندین بار مجبور استعفا نامه کرده ک با مخالفت من روبه روشده ومن امضا نکردم اما من مجبور شدم برخلاف میل باطنی ب طور شفاهی بگم یه مهلت به من بدید ک کارپیداکنم وبرم اما چون کارپیدانکردم امروز نامه اخراج منو دادن وگفتن بیا امضاش کن اما من امتناع کردم چون احساس کردم امضا من برضرر عدم نیازمن هست،واولین سوالی ک واسم پیش اومده آیا اخراج نامه نیازی به امضا کارمند هست یانه؟وچون یک طرفه هست من باید امضا کنم یانه اگه امضاکنم میتونم عدم نیاز بگیرم وشکایت کنم یاخیر

12 تیر 1401 28

سلام. اگر شما آن راامضاکنید به منزله استعفااست ونامه عدم نیاز نمی‌تونید بگیرید کارفرمااگر می‌خواهد اخراج کند باید نامه عدم نیاز به شما دهد درغیراینصورت اگر اخراج غیرقانونی باشد وخارج از اراده شماست می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت وبازگشت به کاربگیرید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی