مطالبه وجه کسری متراژ در عقد پیش فروش

سلام.بنگاه املاک اپارتمانی نوساز که هنوز پایان کار ندارد و فاقد سند است را با ذکر ۱۱۵ متر بمن معر فی کرد و هنگام بازدید مالک حضور یافت وبلافاصله قولنامه در بنگاه نوشته شد. مالک متری ۱۹ و ۵۰۰ گفت و در چانه زدن گفت متری ۱۹و ۲۰۰..و قت نوشتن متراژ مالک گفت ۱۱۳ تا ۱۱۵ متراست و . گفتم ۱۱۳ محاسبه کن و ۲ و ۲۰۰ تمام کن .پدیرفت اما گفت پس می نویسم عیکس.منم که معنی فیکس نمی دانستم پدیرفتم.چک ها پرداخت کردم و فردا آخرین چک مبلغ۸۰۰ تومان مانده.۸۰ هم ب ای انتقال سند است. تا این که دیروز متوجه شدم متراژ زیر ۱۰۰ می باشد . به مالک زنگ زدم و تقاصا دادم متراز فرضی خودش را در قولنامه دکر کند یعنی ۱۱۵ و باقی مبلع را من پرداخت کنم.الان می گوید من عیکس فروختم و تو پدیرفتی تعییر هم نمی دهم لطفا راهنمایی فرمایید چکار کنم

13 تیر 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی