پدرم زمین داشته بعد از فوتش زمین هارو عمو هام فروختن آیا امکان بازگشت این زمین ها است

سلام خوبید ببخشید پدرم زمین داشته بعد از فوتش زمین هارو عمو هام فروختن آیا امکان بازگشت این زمین ها است

13 تیر 1401 20

سلام .بله اگر زمینها بنام پدر شما بوده وفوت نموده وزمینها بدون اذن وراث توسط عموها فروخته شده است فروش مال غیر صورت گرفته است وشما می توانید علاوه بر شکایت کیفری فروش مال غیر دادخواست ابطال معامله فضولی ر رازطریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی