طرح دعوا به استناد وکالت کاری از جانب دیگری

سلام به یک نفر مبلغ 600 هزار تومان پول دادم ولی از حساب یک نفر دگه واریز کردم میخوام از کسی که بهش پول دادم شکایت کنم چون حساب خودم نبوده و وکالت اداری از حساب کسی که واریز کردم دارم آیا می تونم ثبت شکایت و پیگیری کنم یا باید وکیل بگیرم؟

13 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی