.ایا بدون رضایت طبقه اول بقیه طبقات اجازه ساخت بالکن دارند ؟مراحل شهرداری درحال انجام است

سلام ما دراپارتمان۴طبقه هستیم .شهرداری به سه طبقه اجازه ساخت بالکن داده اما طبقه اول اجازه ساخت بالکن ندارد. طبقه اول به سه طبقه دیگر رضایت محضری نمیدهد .ایا بدون رضایت طبقه اول بقیه طبقات اجازه ساخت بالکن دارند ؟مراحل شهرداری درحال انجام است و تا الان ک رضایتشو نخاسته

13 تیر 1401 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی