امکان فسخ بیع درملک غیرمنقول

سلام می‌بخشید من یک قطعه زمین کشاورزی از یک همسایه که ارث پدریش هستش خریدم وتو بنگاه درحضور تمام وارث به توافق رسیده ایم مهر امضاء تمام وارث گرفته شده وپول بهش دادم حالا فکر کنم پشیمان هستش نمیاید واسه ثبت آیا می تواند ادعاش کند پس بگیره

13 تیر 1401 22

سلام واحترام،با انعقاد مبایعه نامه، بیع واقع شده وهمه وراث هم امضا کردند،ودرصورت نبودن حق فسخ،فروشندگان نمی توانند ،معامله رابرهم زده وفسخ کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی