سند مشاعی شرکا در ملک غیرمنقول

سلام یک باغ هست که برای ۵ تا خواهر برادر و هر کدوم یک سند دارن برای خودشون در صورت فوت خواهر بردار ها میتونن ادعایی رو سند داشته باشن؟

14 تیر 1401 23

سلام واحترام،کاربر گرامی،هریک از شرکا،مالک سهم خود هستند ودرصورت فوت هرکدام،سهم متوفی به وراثش میرسد و وراث فقط نسبت به سهم متوفی میتوانند مدعی شوند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی