آیا عدم پاسخ به لایحه دفاعیه مبنی بر پذیرفتن ادعای طرف خواهد بود ؟

سلام وقت بخیر اگر در دادگاه در لاحیه دفاعیه شخصی ادعایی بکنه و طرف مقابل هیچ واکنشی نسبت به اون ادعا نداشته باشه یعنی ادعای اون طرف رو پذیرفته؟

14 تیر 1401 20

سلام .خیر . پذیرفتن ادعا و یا تمکین حقوقی به خواسته فقط در صورتی پذیرفته هست که نزد قاضی ودر جلسه دادرسی و یا ضمن تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته شود ویا بیان شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی