فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

سلام .من یک ماشین رو به صورت قرض با چک و سفته فروختم یند هم تحویل دادم الان تو قولنامه ثبت شده که اکه پول وصول نسه معامله فیخه ماشین هم دو یه بار خرید و فروش شده میتونم شکایت مال مو بکنم. ممنون

14 تیر 1401 44

سلام .اگر در مبایعه نامه قید شده در صورت پاس نشدن چک یاسفته ویا عدم پرداخت ثمن ،بایع (فروشنده )حق فسخ خواهد داشت ،میتونید دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن معامله و غرامات (ضرر وزیان وارده ) به دلیل عدم پرداخت ثمن علیه خریدار بدید اما چون خودرو چند دست منتقل شده باید تمام ایادی (انتقال دهندگان خودرو )رو در شرح دادخواست ذکر کنید با ذکر مشخصات قولنامه های آنها .اگر احیانا در حال حاضر خودرو به صورت سند رسمی به شخصی منتقل شده کار مشکلتر خواهددشد.به هر حال چنانچه دعوی حقوقی و خواسته شما به نتیجه برسه لا اقل طرف مقابل شما محکوم به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز به شما خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی