اگر در خصوص مال موضوع کلاهبرداری انتقال صورت گیرد چه آثار حقوقی دارد ؟

سلام وقت بخیر خرید جنسی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده از نظر قضایی چ حکمی دارد؟ متشکر

14 تیر 1401 18

سلام.اگر شخص خریدار بتونه ثابت کنه که از موضوع کلاهبرداری نسبت به اون مال اطلاعی نداشته ودر واقع سونیتی قبل از خرید آن نداشته مشکل قضایی و یا مجازاتی رو درپی نخواهد داشت اما از لحاظ حقوقی نهایتا به موجب رای دادگاه محکوم به استرداد اون مال به صاحبش خواهدشد اما از باب قاعده تسببب میتونه علیه شخص فروشنده مال اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه ثمن معامله به انضمام ضرر وزیان وارده نماید در غیر اینصورت و اثبات اطلاع خریدار از کلاهبرداری نسبت به آن مال به هرحال آخر این قضیه این هست که خریدار محکوم به رد مال به صاحب اصلی خواهد شد اما با این تفاوت که با استناد به قاعده اقدام یعنی اینکه شخص خریدار خودش باعث ورود ضر به خودش شده نمیتواند به شخص فروشنده رجوع کند ومطالبه ثمن و خسارات وارده کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی