امکان مطالبه سهم الارث پس از کشت زمین وجود دارد

سلام یک حلقه چاه آب و 4 هکتار زمین آبی و22 هکتار زمین دیم بعد از فوت پدر بزرگم ارث رسیده سال 1393 پدربزرگم فوت کردن حالا از سال 1393 تا 1401 عموی بنده تمام زمین هارو کشت کرده و هیچ پولی به وراث دیگه نداده آیا پدرم میتونه سهم این 10 سال که عموم کاشته رو ازش بگیره؟

15 تیر 1401 15

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
مشخصا تصرف هریک از وراث در زمین های کشاورزی مورث بدون اذن سایر ورثه مادامی ک تقسیم ترکه صورت نگرفته غیرنافذ هست و این موضوع صرفا مشروط ب اذن تمامی وراث هست زمین کشاورزی متعلق ب پدربزرگتان ب همه وراث قانونی تعلق داشته و عمو نباید اگر ماذون ب اذن همگی نبود مبادرت ب چنین کاری میکرد مع الوصف هرچند عدم طرح دعوای سایر ورثه در این مدت میتواند اماره ای بر اذن انها باشد لیکن امکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،رفع تصرف و خلع ید برای دیگر وراث از جمله پدرتان وجود دارد تقسیم ماترک را نیز میتوانند بخواهند ک مرجع قضایی حسب ادله و مستندات کلی مبادرت ب رسیدگی و صدور رای مقتضی خواهد نمود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی