امتناع از تقسیم ارث

با سلام اگر ارثی به وراث برسد و یکی از وراث حاضر به تقسیم نباشد چه باید کرد؟

24 خرداد 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی