مسئولیت مالکین

سلام وقتتون بخیر مالک مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر چه مسئولیتی دارد؟

24 خرداد 1399 56

با سلام. طبق ماده یک قانون مذکور چنانچه مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه ای برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد تسلیم ننماید معاون جرم انتقال مال غیر محسوب خواهد شد. موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی