نحوه محاسبه زمان وجه التزام جهت پرداخت

با سپاس فراوان بنده اردیبهشت سال ۹۷ دادخواست الزامبه تنظیم سند و وجه التزام دادم وبعد از دوسال که میشه اردیبهشت سال ۹۹ به دادخواستم رد دعوی دادن الان که دوباره میخوام در خرداد ماه سال ۹۹ دادخواست جدیدبدم آیا زمان محاسبه وجه االتزام از زمان دادخواست قدیم یعنی اردیبهشت سال ۹۷ برام محاسبه میشه ویا از زمان دادخواست جدید که خرداد سال۹۹ میشه محاسبه میشه درواقع میخوام بدونم دادخواستی که رد دعوی میشه زمانش برای محاسبه وجه التزام محفوظه یا نه؟ با سپاس فراوان دستتون درد نکنه

24 خرداد 1399 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی