املاک

سلام یک قطعه زمین با دست خط وامضا واثر انگشت خریداری کردم وپول ان را نقدا پرداخت کرده ام از فروشنده . بعد از چند سال زمین را تحویل نمی دهد

25 خرداد 1399 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی