بیمه کردن فرزندان

با سلام بیمه شده زن با چه شرایطی می تواند فرزندان خود را تحت تکفل خود در آورد؟

25 خرداد 1399 105

با عرض سلام خدمت شما کاربر محترم
طبق شرایط زیر می تواند فرزندانش را تحت تکفل خود در اورد
١- فرزند وی در هیچ یک از کارگاههای مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد .
٢- فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوقها ی بیمه و بازنشستگی نباشد .
٣- شوهر بیمه شده زن فاقد شغل ونظام بیمه ای باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی