جریمه عدم تنظیم سند

سلام بنده تو قرار داد خرید ملکی جهت عدم تنظیم سند روزانه ۱۰۰ هزار تومان وجه التزام گذاشتیم الان بنده بنادبه دلایلی بعد از یک سال که هنوز هم سند آماده نیست رفتم شکایت کردم ضمنا با توجه به اینکه شماره دفتر خانه تو قرار داد مسخص نشده بود گواهی عدم حضور هم ندارم الان وجه التزام از چه زمانی برام محاسبه میشه با تشکر

25 خرداد 1399 61

سلام
چون شماره دفتر استاد مشخص نیست ابتدا باید طی اظهار نامه آدرس دفترخانه و زمان حضور را اعلام کنید و بر اساس آن گواهی عدم حضور بگیرید و دادخواست بدهید اگر چنین کاری انجام ندادید و دادخواست تقدیم نمودید از خسارت عدم انجام تعهد از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی