تغییر زمان دادگاه

با سلام همسر بنده مطالبه مهریه نموده و در روز و ساعت رسیدگی با توجه به اینکه بنده دانشجو هستم دقیقا در همان ساعت و تاریخ امتحان پایان ترم دارم خواستم ببینم میتونم با ارائه لایحه به شعبه زمان رسیدکی رو تغییر بدم؟ و اینکه حداکثر تا چند روز مانده به برگزاری جلسه می توانم درخواستم را ارائه بدهم؟ بنده حتما می خواهم که‌در جلسه شرکت کنم و موضوع برایم اهمیت دارد

26 خرداد 1399 61

سلام
کاربر محترم مستند به ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می تواند به درخواست اصحاب دعوا جلسه دادرسی را برای یک بار به تأخیر اندازد . این درخواست باید در ابتدای جلسه مقرر مطرح شود تا نسبت به آن تصمیم گیری شود انا شما می توانید با تشریح موارد مذکور طی لایحه به دادگاه و تشریح دفاع تقاضای تجدید جلسه را بنمایید ولی قبول یا رد آن با دادگاه است

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی