اعتبار گواهی عدم حضور

سلام بنده ازیه فروشنده ملکی رو خریدم فروشنده با توجه به اینکه سند بنام بنده نزدن من هم از طریق موسسه داوری که مورد قبول هر دومون بود شکایت کردم سپس موسسه داوری ازطریق دادگاه به فروشنده ابلاغ کردن که بعد از ۴ ماه در دفترخانه۱۲ حضور پیدا کرده و به نام بنده سند بزند که ایشان در موعد مقرر نیامدن و من نیز از دفتر خانه ۱۲گواهی عدم حضور گرفتم بعد از یک سال به علت اینکه طرح دعوی بنده علیه ایشان درست نبود و با توجه به اینکه داورموسسه حق رای نداشتن در نتیجه رای موسسه باطل و دادخواست بنده هم رد دعوی شد سوال بنده اینه اگه من بخوام دوباره دادخواست به تنظیم سند و پرداخت وجه التزام بدم ایا گواهی عدم حضوری که قبلا براساس دادخواست قبلی و بر اساس دفترخانه ای که توسط موسسه داوری مشخص شده بود گرفتم اعتبار دارد یا نه؟

26 خرداد 1399 166

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی