درمورد مستثنیات مالی زوج

آیا ماشین که برای رفت آمد است وهم کمک خرج خانواده ازآن کسب میشود را زوجه میتواند بعنوان مهریه جلب کند

26 خرداد 1399 67
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی