مهریه..

سلام. بعدطلاق زوجه. زوج منزل بخردزوجه میتواندتوقیف کندواسه مهریه. قبل طلاق مهریه قسط بندی شده وزوج خانه نداشته وکرایه وبول حقوقش جمع وبه حساب دیگرریخته وحالا که زوجه راطلاق داده خانه گرفته سوالم اینه میشه این خانه روتوقیف ومهریه راکامل گرفت...

26 خرداد 1399 11
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی