مهریه..

سلام. بعدطلاق زوجه. زوج منزل بخردزوجه میتواندتوقیف کندواسه مهریه. قبل طلاق مهریه قسط بندی شده وزوج خانه نداشته وکرایه وبول حقوقش جمع وبه حساب دیگرریخته وحالا که زوجه راطلاق داده خانه گرفته سوالم اینه میشه این خانه روتوقیف ومهریه راکامل گرفت...

26 خرداد 1399 54

سلام
در خصوص فرض سوال
بله
در صورت باقی ماندن مهریه خانه قابل توقیف است
متذکر می شود یک منزل جز مستثنیات از دین است که به کارشناسی ارجاع و در صورت بیش از شان بودن زوج به فروش می رسد
موفق باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی