طلاق

سلام. قبل طلاق زوج میتوانداموال به اسم بچه 5ساله کندوبگه اموالی نداردوبعدطلاق ازحساب بچه برداره ویاازان استفاده تابه زوجه نرسه

26 خرداد 1399 72
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی