سرقت از محل کار

سلام. از فست فودی،شی در لحظه دزدی شده، و خسارت آن را از شخصی که آنجا کار میکند کم کرده اند. در صورتی که بابت نگهداری از آن شی نه تعهدی گرفته اند نه قبلا تذکری داده اند و همچنین جزو وظایف اصلی او هم نبوده. اکنون آیا از لحاظ قانونی درست است که از حقوق شخص کسر گردد؟

27 خرداد 1399 80

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی