حق وحقوق زوجه

سلام. زوج وسواس وبدبین وبیماربوده دردادگاه زوجه مطره ولی زوج انکاروبرونده به نفع خودش وزوجه شاهدنداشت وزوج هم بیش دکترنفرستادن دراین دوسال وبیش روانشناش رفته خودش به تنهای ونمیدانم درست شده یانه درخواست طلاق داده وهمه جورمیگفت من بیمارنیستم ومیگفت که نمیخوادوشرط وشروط بی ربط میزاشت برای برگشت. حالاسوالم اینه زوج میتواندمدرکی ازجلسه مشاوره بابارتی بکیردوبه دادگاه ارایه بده وروزاول من مطرح کردم نیومدبریم بیش روانشناس حالا میگه هردوبیایم بریم بیش مشاوروبرای زندگی مشاوره بده میتونه بعدها ازاین فرصت مدرکی بدست اورد جعلی برای ندادن نفقه ومهریه استفاده کنه به خاطرزیاددروغ میگه واسه خودش مدرکی واسه حق وحقوق زوجه نده ونگه خودش مشکل اعصاب داره..

28 خرداد 1399 81
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی