اجرای احکام

سلام. مهریه اجراوهزینه ده تابرداخت اجرای احکام وحالامیخوام برگردم به زندگی همسرم بایدنیم عشردولتی برداخت کنه. ومن می توانم بقیه مهریه م سرجاش باشه مرحله اول دادگاه کل اجراوقسط بندی واجرای احکام رفتم وفقط هزینه دارسی ده تااجراکذاشتم.

28 خرداد 1399 73
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی