موضوع اجرای مهریه و بازکردن حقوق من

باسلام و سپاس . خانم بنده مدت ۴ ماه کل مبلغ ۲۰ میلیون دو شماره حساب حقوق و بن کارت بنده رو بجهت مهریه مسدود کرده از طریق اجرای دفتر اسناد و ثبت. حالیه در حال باز کردن شماره حساب حقوقم و شماره حساب بن کارتم هستم در ان دو حساب علاوه برحقوق م سنوات و پاداش و ارزش یابی و ...طی چهارماه گذشته واریز شده. سوالم اولم ایا میتوانم علاوه برحقوقم انتظار داشته باشم که سه چهارم پاداش و سنوات و ارزشیابی و غیره رو هم دریافت کنم؟ سوال دوم با توجه به اینکه چهار ماه حساب حقوق و بن کارتمو را مسدود کردن و مبلغ ۲۰ میلیون ازحقوق و پاداش و ارزش یابی بحسابم ریختن ایا میتوانم سه چهارم از مبلغ کل ۲۰ میلیونم را هم دریافت کنم یا که دیگه اونا جزو دین منه و ازاین ببعد باید سه چهارم را بمن بدن. من برای صلح و سازش صبر کرده بودم که اونا امتیازهای سنگین میخواستند

29 خرداد 1399 65
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی