;
سنوات

سلام.سوالم اینه که ایا کارفرما اجازه داره سنوات را هر سال تسویه کند ونه در خاتمه قرارداد؟واینکه برای مابد تفاوت سنوات 18ساله چطکر اقدام کنیم؟

30 خرداد 1399 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی