انتقال سهم الارث

یه شخصی پدرش فوت کرده چند قطعه زمین ماترک رسیده و انحصار وراثت کردن و حتی بعدش کارشناسی شده و قدرالسهم مشخص اما اختلاف تو نقسیم دارن حالا تقسیم نشده اموال و باید دادگاه بره یکی از ورثه میخواد اون قدر السهم‌مشاعی تو گواهی انحصار وراثت از ماترک رو تو دفتر خونه به ثالث(پسرش) انتقال بده و ثالث دادخواست مانرک به طرفیت سایز وراث بده و کارهای دادگاه پیش ببره ایا امکانش هست؟ یا باید وکیل دادگستری باشه؟

31 خرداد 1399 14
سلام
در خصوص فرض سوال بله اگر در این مورد وکیل بگیرید نتیجه یهتری فراهم می شود
طبق قانون هر یک از وراث حق تقاضای تقسیم ترکه را دارند
ثالث نیز حق اخذ حق خویش از انتقال را دارد
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی