زمین ارثی

سلام پدربزرگ من بیست سال پیش فوت میشن همه بچه ها سهم میبرن و کاغذی با مهر شورای محل و حضور شاهدا امضا میکنن شاهدین الان فوت شدن البته ،مبنی بر این که ما حقوقمونو دریافت کردیم متاسفانه زمین تو روستاست و هیچکسم پیگیر نشد بابت سند زدن و اینا ما امسال جواز گرفتیم برای ساخت و ساز تو سهممون عموم عمه هامو تحریک کرده شکایت کردن گفتن ما باز سهم میخواییم زمین وراثیه مامورم مارو متوقف کرد اون کاغد دست عمومه و نمیده و همشم میگه من ضرر نمیکنم من جوازمو از انحصار ورثه گرفتم شما از راه خرید و فروش (ینی پدرم گفته به عموی دیگم فروخته بعد پس گرفته باز) میخوام بدونم اگر دادگاه بپا شه عموم ضرر نمیکنه بخاطر جوازش ینی تو انحصار ورثه نمیاد؟اگر از انحصار ورثه گرفته باشه که مالکیت بقیه ام اثبات شده این طور نیست؟ینی با اون کاغذ اقدام کرده و الان به ما نمیده؟دادگاه بر این اساس نمیتونه مالکیت مارم اثبات کنه؟

04 تیر 1399 196

سلام
اگر اموالی از پدر وجود دارد باید تحریر و تقسیم ترکه به مرجع قضایی بدهید و اموال را معرفی نمایید و اگر افرادی مدعی خرید اموال هستن باید مدارک خود را ارایه دهند در غیر اینصورت با رای دادگاه اموال بین وراث تقسیم خواهد شد بنابراین عموی شما اگر مدعی مالکیت باشد باید هرگونه مدرکی دارد باید به دادگاه ارایه دهند درغیر اینصورت ایشان متضرر می شوند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی