افزایش حقوق قانونکارسال99

باسلام.بنده درشرکتی کارمیکنم.صاحب کارم حقوق فروردین واردیبهشت وخردادماه سال۹۹روباحقوق ماهیانه قانونکاربه ازای ۳۱روز۱۸۹۶۶۰۰تومان پرداخت کرده گویاشورای عالی کار مزدروزانه ویاحقوق ماهیانه به ازای۳۱روز روبه مبلغ۱۹۷۴۰۰۰تومان رسانده است حال سوال اینجانب این است که صاحب کارم بایستی مابه التفاوت ان ۳ماه روکه کمترازحداقل قانون کارداده است روبایستی بپردازدیاخیرتوضیح بدید؟

04 تیر 1399 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی