;
تقسیم ترکه ومطالبه سهم الارث

باسلام وخسته نباشید دادخواست تقسیم ترکه ومطالبه سهم الارث دادگاه داده ایم درصورتی که قبل ازتقسیم ترکه مطالبه سهم الارث دادخواست مهروموم وتحریر ترکه داده ایم وکارشناسی ازاموال متوفی انجام شده فقط زمینی بود که 20هکتارهست ویکی ازوراث قبلا ادعای مالکیت میکرده نصف زمین متعلق بمن هست شکایت کیفری نموده که وراث مزاحم مالکیت من درزمین کشاورزی هستن متاسفانه مالکیت ایشان اثبات نشد درجلسه دادگاه سوال من اینست آیا الان من که دادخواست تقسیم ترکه داده ام اون هم میتونه درجلسه دادگاه بیان کن وبگه نصف زمین متعلق بمن هست درصورتی که مالکیتش اثبات نشده قبلا یا اینکه باید جداگانه شکایت کندباتشکر

07 تیر 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی