درخواست دستورموقت به دیوان

باسلام.بابت قراردادکاریم وبازگشت به کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردم.میخواستم یک درخواست وتقاضای دستورموقت جهت رسیدگی زودتربه شکایتم به دیوان بنویسم حال سوال بنده این است که هنوزپرونده ام دردیوان تعیین شعبه نشده است وقراربشه.حال سوال بنده این است که این درخواست وتقاضای دستورموقت روقبل ازتعیین شعبه بفرستم یابعدازتعیین شعبه دردیوان کدام حالت بهتراست ؟لطفاخوب راهنمایی کنید؟

10 تیر 1399 209

سلام در خصوص دستور موقت اینکه قبل از تعیین شعبه یا بعد از آن بفرستید تاثیری در اصل ماجرا ندارد تنها از این جهت که قبل ازتعیین شعبه درخواست گردد زمان را برای شما جلو می‌برد و زودتر به شعبه فرستاده می‌شود و دستور موقت زودتر صادر می‌گردد در ضمن در دادخواست دستور موقت خود اشاره کنید که دادخواست اصلی رو نیز مطرح نمودید و پیرامون موضوع و خواسته خود درخواست دستور موقت نمودید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی