اجراییه مهریه

سلام در صورت محکومیت مالی برای مهریه ، اگه اجرائیه صادر بشه ، چند روز مهلت داره که درخواست اعسار بدیم؟ ۳۰ روز یا ۱۰ روز ؟

10 تیر 1399 199

مدت زمان دادن دادخواست اعسار یک ماه از زمان ابلاغ اجرائیه است درصورتی که ظرف این مدت اعسار ندهید درخواست جلب به درخواست زوجه صادر می‌گردد و بعد ازجلب زوج تنها درصورت معرفی کفیل یا وثیقه گذار می‌تواند آزاد گردد و درخواست اعسار وی پذیرفته گردد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی