طلاق

سلام زوج درخواست طلاق داده بعدجلسه اول دادگاه وبعدشورای حل اختلاف که سازش نکردومرحله داورکه هردونیاوردن وحال برونده رفته بیش قاصی الان زوج درخواست طلاقش میخوادبس بگیره میتواندبگیردونیازی به زوجه هست ودربرونده طلاق زوجه گفته برمیگردبه زندگی ودرخواست نفقه گذشته هم که زوج دراین یکسال نداده بهش واحصاریه فرستادبرای برگشت به زندگی دربرونده طلاق هست.نیازی هست زوجه برای بستن برونده طلاق زوج باشد

10 تیر 1399 93
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی