تصویب اساسنامه ساختمان مسکونی

در قانون تملک اپارتمان‌ها درمورد مجامع ساختمان و تصویب اساس‌نامه، بند صریح و با ضرس قاطعی وجود ندارد که اشاره به نحوه اخذ ارای ساکنان برای تصویب قرارداد نماید؛ یعنی مشخص نیست که تعداد مالکان در ارا برای تصویب قوانین اداره ساختمان منجمله اساسنامه ساختمان تعیین کننده است یا رای مالکانی که واحدهای بیشتری دارند.(مشخص نیست رای هر نفر صرف نظر از میزان واحد های تحت تملکش یکی حساب می‌شود یا رای هر نفر با توجه میزان واحد های او حساب می شود مثلا کسی که سه واحد دارد سه رای نیز دارد)

11 تیر 1399 323

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی