نفقه

سلام. حدودیکسال بهم خرجی نداده ودرخواست وهنوزرای نیومده الان همسرم میگه برگردی برونده نفقه ت ببندوبرگرددومن قسطی مبلغی که بدکارم قسطی میدم ومیگه نمینویسم این قدبدکارم ومیخوام قسطی بدم بهت حرفی میگه ونمینویسدواعتمادندارم به حرفش سوالم اینه میتونه بابستن برونده نفقه من روبرنگردونه سرزندگی وبره درخواست طلاق بده بابهانه وبرونده نفقه مختومه شدمیشه کاری کردبعدایانه وسهام عدالت همسرم که ازادنکرده میشه جای نفقه برداشت...

11 تیر 1399 55
باسلام درصورتی که ختم دادرسی اعلام شده است و پرونده آماده صدور رای باشد تنها درصورت رضایت هردو طرف می‌توان پرونده رامختومه نمود درغیراین صورت اگر بارضایت شخص شما به تنهایی پرونده مختومه گردد،دعوا به طور کلی ساقط می‌شود و دیگر نمی‌توانید نفقه مورد مطالبه در دادخواست را بعدا مطالبه کنید مگر نفقه بعد از زمان دادخواست را بخواهید و طلاق به درخواست زوج بدون داشتن دلیل در هر زمان امکان پذیراست و همسرتان می‌تواند در هرزمان دادخواست طلاق را مطرح نماید.
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی