ارثیه وفروش خانه

سلام پدرم به بنده وصیت نامه محضری داده برای اختیار 1/3اموالش و2/3دیگر رابانظر خودم بین ورثه تقسیم کنم وانها هم حق اعتراض ندارند ایا میتوانم طبق وصیت نامه عمل کنم حتی باقبول نکردن یکی از ورثه دختر متشکرم

12 تیر 1399 70

سلام
کاربر محترم هر فرد حق دارد یک سوم اموال خود را وصیت نمایید و برای بقیه اموال وصی و ناظر تعیین کند و چون پدر شما طی سند رسمی در محدوده قانونی وصیت نموده اعتراض ورثه موثر نخواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی