فروش خانه

سلام قبلا هم عرض کردم وصیت نامه دارم 1/3 اموال در اختیارم باشد و2/3 رابانظرم تقسیم کنم حالا یکی از وراث که خواهرم است اعتراض میکند من میتوانم خانه رابفروشم وتقسیم ارث کنم ا یا ایشون میتواند با شکایت که به حق خود راضی نیست باعث مزایده خانه شود ودولت بفروشد ایا دولت طبق نرخ روز میفروشد

12 تیر 1399 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی