فروش خانه

سلام قبلا هم عرض کردم وصیت نامه دارم 1/3 اموال در اختیارم باشد و2/3 رابانظرم تقسیم کنم حالا یکی از وراث که خواهرم است اعتراض میکند من میتوانم خانه رابفروشم وتقسیم ارث کنم ا یا ایشون میتواند با شکایت که به حق خود راضی نیست باعث مزایده خانه شود ودولت بفروشد ایا دولت طبق نرخ روز میفروشد

12 تیر 1399 63

سلام
کاربر محترم شما در زمان انجام حصر وراثت باید وصیت را ارایه دهید و پس از ان چون شما وصی هستید حق اقدام برای فروش و تسهیم سهم سایرین را دارید و مخالفت ورثه تاثیری در وصیت رسمی که در محدوده قانون صادر شده نخواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی