رفع توقیف منزل محل سکونت (بخاطر مهریه)

منزلی که من و همسر و فرزندم ساکن هستیم، بعد از به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسرم از طریق اداره پنجم اجرای اسناد توقیف شده است، از آنجائیکه این ملک تنها منزلی است که من مالک آن هستم برای رفع توقیف و اثبات اینکه در منزل مذکور زندگی میکنیم چه اقدامی باید انجام گیرد؟

12 تیر 99 44
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید