;
درخواست پلاک خودرو

سلام از پدرم برای ماشینش وکالت فروش دارم میتونم درخواست پلاک بدم برای خودم ؟بعد اگه پلاک رو به ماشین نزنم بعد از ۶ ماه باطل میشه؟یا کلا اون شماره به نام من هست هروقت بخوام دورباره میتونم درخواست فعال شدن و زدن رو ماشین رو انجام بدم????????

13 تیر 1399 95

باسلام
بايد حدود وكالت و متن وكالتنامه را مورد بررسي قرار داد ،فلذا چنانچه در وكالتنامه اجازه فروش ب خود را داريد ،اينًكار امكان پذير بوده و در غير اينصورت مجاز نخواهيد بود ،در صورت اجازه نيز ،صرف وجود وكالت در دست شما ولو به صورت بلاعزل شمارو مالك نكرده و بايد قرارداد (قولنامه يا به صورت محكم تر،سند رسمي )داشته باشيد .
در فرض دوم سوال :با در نظر گرفتن همه موارد پيش گفته شده و به فرض صحت مالكيت شما ،فكّ پلاك صورت گرفته و پلاك جديد متعلق به شما خواهد بود و بايد پلاك جديد نصب شود ،در غير اينصورت تردد با ماشين با پلاك قبلي تخلف ميباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی