حقوق ( نفقه ، اجرت المثل ) که باید برای یک زن پرداخت نمود چقدر است ؟

سلام حقوق و حقوقی که مرد ماهانه باید به زن بدهد به چه صورت میباشد

05 مرداد 1401 44

سلام
کاربر محترم زن به محض وقوع عقد مستحق نفقه خواهد بود و پس از شروع زندگی مشترک بابت کارهای منزل نیز مستحق اجرالمثل می باشد هر چند خانم‌ها کارهای منزل را بدون چشم داشت انجام می دهند لکن در صورت مطالبه دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی و توجه به وضعیت خانوادگی ، تحصیلات موقعیت شغلی و … مبلغ اجرالمثل را تعیین می نماید و همچنین است برای نفقه اگر مطالبه شود .
اما به طور معمول مردان هزینه های زندگی مشترک را یا شخصا انجام می دهند و یا مبلغی را در اختیار زن قرارداده تا او هزینه های منزل را مدیریت کند و این مبلغ با توجه به شرایط درآمدی مرد و توافقات بین آنهاست فلذا نمی توان برای نفقه یا اجرت المثل در شرایط غیر محکمه عدد مشخصی اعلام‌نمود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی