نیم عشر

باسلام و احترام درنامه ای دستور ارجاع شدهو رییس دادگستری اخذ نصف مبلغ نیم عشر میباشد و موضوع مطروحه ما ۱۸۰میلیون باشد که با شرکت شهرکهای صنعتی وفق بخشنامه اصلاحیه با ۸۵میلیون حل وفصل شده. اینک ما مدعی هستیم باید ۸۵ میلیون مبنای پرداخت نیم عشر ما باشد ولی می فرمایند رقم اولیه اعلامی ۱۸۰میلیون ملاک پرداخت است با این اوصاف مستدعیست بفرمایید؛ ۱/ آیا نیم عشر ۱۸۰ میلیون ۹میلیون و حسب دستور رییس دادگستری نصف آن یعنی ۴/۵میلیون تومان می شود؟ ۲/ یا حسب نطر کارشناس محترم نیم عشر ۱۸۰ملیون ۱۸ میلیون و نصف آن ۹ میلیون می شود. انچه ما بیاد داریم عشر یعنی یکدهم (۱۰درصد) ونیم عشر یعنی یکبیستم(بیست درصد). سپاسگزارم از زحمتی که می کشید با تشکرفراوان

14 تیر 1399 71

با سلام و احترام
به نظر ميرسد بعد از صدور اجراييه با شركت نامبرده توافق كرديد و بنابزاين نصف حق الاجرا (يعني نصف نيم عشر را بايد بپردازيد)
به طور كلي عشر يعني يك دهم و نيم عشر نصف آن است ،يعني يك بيستم و شما بايد نصف مبلغ يك بيستم را بپردازيد كه برابر با 4/500تومان بوده و نظر رييس محترم به درستي ميباشد
مويد باشيد
سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی