اعتراض به رای دادگاه بدوی دیوان؟

سلام.اینجانب دوتاسوال دارم.1-اگردادگاه بدوی دیوان عدالت اداری رای هیات حل اختلاف کار رونقض کنه ایااداره کارمیتونه به رای دادگاه بدوی دیوان اعتراض کنه وپرونده به دادگاه تجدیدنظردیوان ارسال بشه؟2-مهلت اعتراض به رای دادگاه بدوی ازتاریخ ابلاغ برای کارگر واداره کارچندروزمیباشد؟

15 تیر 1399 97

با سلام
اعتراض به راي ديوان از طرف كارگر و طرف مقابلش امكان پذير است كه طرف مقابل به فراخور ممكن است شركت باشد يا شخص و اين مسئله ارتباطي به اداره كار ندارد .اداره كار و هيات حل اختلاف صرفا مرجعي براي رسيدگي هستند
مهلت اعتراض هم براي هر كدام از طرفين بيست روز از تاريخ ابلاغ راي ميباشد
مويد باشيد
سميعي

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی