سوال ۳۹ در خصوص مرور زمان تعقیب و شکایت

ولی در نظریه های مشورتی متعدد ارزش کلاهبرداری نقدی و مال غیر و هر گونه کلاهبرداری چه نقدی و چه ملکی را ارزش زمان وقوع جرم قرارداده است .و برداشت محدود و مضیق قانونی را ملاک قرار میدهد و معتقد هستند که هرگونه صحبت از معادل ارزش روز نوعی تفسیر موسع است که در قانون تصریح نشده است.

06 مرداد 1401 22

با سلام
نظریه مشورتی حکم الزام آور نیست و فقط نظر اداره حقوقی است هرچند قابل امعان نظر است ولی این نظر باید گستردگی جرائم و عدم کیفر مجرمان می‌شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی