اعسار از پرداخت مهریه در تجدید نظر

سلام درخواست اعسار دادم و دادگاه ماهانه مبلغی رو گفته پرداخت کنم اما مبلغ ماهانه بالا هست در دادگاه اول نگفتم متاهل هستم آیا در تجدید نظر به دادگاه بگویم که کرایه خانه و نفقه همسرم و هزینه های دیگه هم دارم ؟

08 مرداد 1401 30
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی