ارسال لایحه به دیوان؟

سلام.لطفا دقیق وخوب راهنمایی کنید.یک لایحه جهت تسریع دررسیدگی بابت پرنده اداره کارم به شعبه بدوی دیوان نوشتم متاسفانه در دفترخدمات قضایی گفتندکه دادخواست ارسال میشه وامالایحه ازطریق دفاترخدمات قضایی رو نمیشه فرستادودرسیستم چنین امکانی وجودندارد.بنده این لایحه رو بهتراست ازدفتر دیوان دردادگستری کل استان ارسال کنم یا ازطریق اداره پست مرکزی کدام روش زودترلایحه ام روبه شعبه دادگاه بدوی دیوان میرسونه؟

24 تیر 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی