محاسبه مهریه به نرخ روز

مهریم سال هفتاد یک میلیون تومان بوده ب اضافه پنج مثقال طلا الان چقدر میشه

14 مرداد 1401 18

سلام و وقت بخیر
بابت طلا که همان میزان طلا باید پرداخت گردد که معادل سی و یک میلیون چهارصدو هفتاد هزار تومان می باشد
و وجه نقد نیز به مبلغ سی و شش میلیون و هفتصدو پنجاه هزار تومان است

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی