نحوه پیگیری طلاق به درخواست زن

سلام من خونه همسرمم .اخلاقش بشدت بده و عصبیه چندین دفعه درو شکونده و دست من زخمی شده .تابحال منو نزده ولی بددهن و عصبیه وقتی عصبی میشه داد میزنه و وسیله میشکونه .مهریه ام ۱۴تا سکه و شیش ماهه ازدواج کردیم چیکار کنم ازش جدا بشم

14 مرداد 1401 15

سلام وقتی بددهنی وجروبحث میشه 110زنگ بزنید تا صورت جلسه شود از همسایه ها شاهد بگیرید بهرحال شماباید ادله ای برای اثبات این موضوع ک شوهر دارای سو معاشرت است باید داشته باشید وبه استناد ان عسروحرج خودرااثبات وبعد دادخواست طلاق دهید برامهریه ونفقه خود هم می توانید اقدام کنید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی