سوال در خصوص بیمه مضاعف

سلام بنده بازنشسته تأمین اجتماعی هستم می خواستم بدونم اگه یه بیمه جدا از صندوق تأمین اجتماعی انجام دهم باعث قطع مستمری من میشه یانه واگر انجام بشه عواقب قانونی اون چی هست؟؟

15 مرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی