سوال در خصوص ضرب و جرح عمدی

سلام وقتتون بخیر یک فرد 50ساله برای من دعوا کرد من 16سالم هست چه طوری میتوانم براش شکایت کنم و آن را زندان بندازم

15 مرداد 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی